آموزشگاه فني و حرفه اي و مؤسسه ي علمي و آموزشي ماساژ سپهر سلامت
داراي مجوز رسمي از

ادعا نمي كنيم بهترين هستيم اما مفتخريم بهترينها ما را برگزيدند

گواهينامه اين دوره ي آموزشي تنها گواهينامه ي رسمي و قانوني مورد تاييد ارگان ها و نهادهاي مرتبط با ماساژ جهت كار و فعاليت شما در حرفه ي ماساژ مي باشد.

دوره های حضوری ماساژ

بازتاب درمانی (رفلکسولوژی)

سرفصل هاي آموزشي:

 • فلسفه
 • تاريخچه
 • معني بازتاب
 • شناسايي پا و دست و اصطلاحات مربوط به نمايه پا و دست
 • وضعيت گيرنده
 • وضعيت درمانگر
 • شرح حال
 • معاينه (بصري، بويايي، حرارتي، لامسه اي

ماساژسنتی تایلندی

معرفي سرفصل هاي برخي از دوره هاي تکميلي ماساژ

دوره آموزشي ماساژ سنتي تايلندي

آموزش، طبق طرح درس و سيلابس هاي دانشگاهي کشور تايلند

تأليف و ترجمه کتب آموزشي مدرسه ماساژ وات پو دکتر تانگ ترونگ چيتر

 • تاريخچه ماساژ
 • معرفي سبک هاي ماساژ
 • سبک هاي شرقي و اصول طب فشاري
 • تاريخچه طب فشاري و ماساژ سنتي تايلندي

ماساژکاربر(دوره اصلی)

سرفصل هاي آموزشي دوره:

 • آناتومي عمومي و آناتومي سطحي در ماساژ
 • فيزيولوژي انساني و فيزيولوژي در ماساژ
 • سيستم شناسي و سبک شناسي در ماساژ
 • واژه شناسي و تعاريف در ماساژ
 • تاريخچه و پيشينه ماساژ
 • اصول و مباني ماساژ
 • ماساژ در فصول و سنين مختلف
 • نحوه طراحي يک جلسه ماساژ با در نظر گرفتن عوامل مختلف

دوره های مجازی آموزش ماساژ (دوره آنلاین)