دوره ماساژ کاربر (دوره اصلی)

سرفصل هاي آموزشي دوره ماساژ کاربر:

 • آناتومي عمومي و آناتومي سطحي در ماساژ
 • فيزيولوژي انساني و فيزيولوژي در ماساژ
 • سيستم شناسي و سبک شناسي در ماساژ
 • واژه شناسي و تعاريف در ماساژ
 • تاريخچه و پيشينه ماساژ
 • اصول و مباني ماساژ
 • ماساژ در فصول و سنين مختلف
 • نحوه طراحي يک جلسه ماساژ با در نظر گرفتن عوامل مختلف
 • نحوه طراحي يک پروتکل ماساژ در انواع مختلف ماساژ
 • حرکت شناسي ماساژ
 • بيومکانيک ماساژ
 • ارگونومي ماساژ
 • آروماتراپي و ماساژ
 • بيماري ها و آسيب هاي شغلي در ماساژ
 • موارد کاربرد و عدم کاربرد در ماساژ
 • روش هاي کسب آمادگي رواني و جسماني در ماساژ
 • بهداشت جسماني و رواني در ماساژ
 • موارد ايمني در ماساژ
 • قوانين و مقررات جاري در حوزه ماساژ در ايران
 • قوانين و مقررات جاري در کشورهاي صاحب نام در ماساژ
 • اخلاق حرفه اي در ماساژ
 • آشنايي کامل و آموزش متدهاي بازاريابي ماساژ
 • آموزش زمينه هاي ورود به بازار کار در حوزه ماساژ
 • آموزش کامل تکنيک هاي عملي (ماساژ کلاسيک روسي)
 • آموزش به کار گيري تکنيک هاي عملي در بخش هاي مختلف بدن

گواهينامه دريافت شده در پايان دوره تنها گواهينامه رسمي در ايران جهت فعاليت و گرفتن مجوز يا پروانه کسب در حوزه ماساژ ميباشد و همچنين اين گواهينامه در کشورهايي که عضو سازمان جهاني کار هستند داراي ارزش و اعتبار و مورد تأييد ميباشند.

برای ثبت نام در دوره کلیک کنید