دکتر امید صالحیان

نام و نام خانوادگی:  امید صالحیان

مرتبه علمی: کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

آدرس: تهران- فاطمی غربی –خیابان اعتمادزاده بن بست اربابی پلاک 1 طبقه 3

تلفن:09127715911        

آدرس پست الکترونيک                                                                omid.salehian@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

کارشناسي: زیست شناسی سلولی و مولکولی (دانشگاه آزاد کرج) 84

کارشناسي ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی(دانشگاه تهران)

عنوان پایان نامه: مقایسه تاثیر ترکیبی داروی تاموکسیفن با فعالیتهای استقامتی و اینتروال بر عوامل ایمنی سلولی و هومورال در موش های مبتلا به سرطان سینه(نمره 20)

 

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش گرایش ایمونولوژی ورزش دانشگاه تهران