دکتر زینب خضرایی گنجی فر

نام :  زینب

نام خانوادگي :  خضرایی گنجی فر

تاريخ تولد : 14/06/1361

محل تولد :     تهران

دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه 2

شماره تماس :  09128387820                                                  پست الکترونيکي : Ganji.fitness@Gmail.com