آموزشگاه فني و حرفه اي و مؤسسه ي علمي و آموزشي ماساژ سپهر سلامت

داراي مجوز رسمي از سازمان فني و حرفه اي کشور

گواهينامه اين دوره ي آموزشي تنها گواهينامه ي رسمي و قانوني مورد تاييد ارگان ها و نهادهاي مرتبط با ماساژ جهت كار و فعاليت شما در حرفه ي ماساژ مي باشد.